Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Predkladanie ponúk obchodnej verejnej súťaže

 20.03.2020

V súvislosti s predkladaním ponúk obchodnej verejnej súťaže, ktorej predmetom súťaže je Kolkáreň účastník zasiela svoj návrh v zalepenej obálke na adresu Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč v lehote do 23.3.2020 do 12.00 hod. do Kancelárie prvého kontaktu. Na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ – obchodná verejná súťaž nájom Kolkáreň“ a spiatočná adresa.


1 2 ... 50