Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Demografické údaje

Demografické údaje

Z dostupných údajov vyplýva, že v jednotlivých etapách vývoja sa počet obyvateľov
obce menil skokom, preto ho nemožno považovať za stabilizovaný.
Najväčší pokles počtu obyvateľov bol zaznamenaný v roku 1910 a predstavoval
úbytok 210 obyvateľov, hlavným dôvodom bolo vysťahovalectvo.
Najdynamickejší rast obyvateľstva bol zaznamenaný v rozpätí rokov 1940 až 1970,
najväčší prírastok bol zaznamenaný v roku 1960, keď do obce pribudlo 600 obyvateľov.
Po roku 1970 začal v obci trend menších prírastkov obyvateľstva.
Pohyb obyvateľstva ovplyvnil migračný pohyb, dochádzka za prácou a samozrejme
pôrodnosť a úmrtnosť. Trend vývoja v posledných rokoch ukazuje radikálne zníženie
pôrodnosti, čo pri zachovaní približne rovnakej úmrtnosti prináša prirodzený úbytok
vo väčšine posledných rokov.

Základné demografické údaje k 31. 12. 2010:

Počet obyvateľov 2728
Veková štruktúra obyvateľov: 

 • predproduktívny vek do 18 rokov 463
 • produktívny vek od 19 do 60 rokov 1693
 • poproduktívny vek nad 60 rokov 572

Údaje z evidencie obyvateľstva: 

 • počet novorodencov 15
 • počet úmrtí 32
 • do obce sa prisťahovalo 44
 • z obce sa odsťahovalo 32
 • počet svadieb 7
 • počet rozvodov 4
 • počet nezamestnaných obyvateľov 227


Základné demografické údaje k 31. 12. 2009:

Počet obyvateľov 2736
Veková štruktúra obyvateľov: 

 • predproduktívny vek do 18 rokov 459
 • produktívny vek od 19 do 60 rokov 1721
 • poproduktívny vek nad 60 rokov 566

Údaje z evidencie obyvateľstva: 

 • počet novorodencov 20
 • počet úmrtí 35
 • do obce sa prisťahovalo 28
 • z obce sa odsťahovalo 26
 • počet svadieb 6
 • počet rozvodov 9
 • počet nezamestnaných obyvateľov 275


Základné demografické údaje k 31. 12. 2008:
Počet obyvateľov 2746
Veková štruktúra obyvateľov: 

 • predproduktívny vek do 18 rokov 459
 • produktívny vek od 19 do 60 rokov 1721
 • poproduktívny vek nad 60 rokov 566

Údaje z evidencie obyvateľstva: 

 • počet novorodencov 14
 • počet úmrtí 40
 • do obce sa prisťahovalo 57
 • z obce sa odsťahovalo 42
 • počet svadieb 7
 • počet rozvodov 3
 • počet nezamestnaných obyvateľov 212

Migráciu obyvateľstva môžeme na základe dostupných údajov z evidencie obyvateľstva sledovať od roku 1990, pričom najväčší migračný prírastok bol zaznamenaný v rokoch 1999 - 2000.

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet obyv. k 31.12.
príslušného roka 
2841 2784 2770 2775 2779 2780 2773 2782 2746