Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Fauna a flóra

Fauna

V pomerne rozsiahlom lesnom ekosystéme bežného pozorovateľa upútajú hniezda mravca hôrneho a z chránených druhov hmyzu fúzač alpský, roháč veľký a nosorožtek obyčajný. Obojživelníky sú zastúpené salamandrou škvrnitou a mlokmi. Na vlhkých miestach a pri vodných tokoch sa vyskytuje rosnička zelená, ropucha bradavičnatá a skokan zelený. Plazy sú zastúpené užovkou obojkovou, vretenicou severnou a slepúchom lámavým. Z vtákov sa vyskytuje chránený bocian čierny, sojka škriekavá, kukučka jarabá, dudok chocholnatý, myšiak lesný, výr skalný a kuvik obyčajný. Z cicavcov líška hrdzavá, veverica stromová, srnec lesný, jeleň lesný a diviak lesný. V lúčnom ekosystéme sa vyskytujú: ulitníky - slimák pásikavý a slimák záhradný.
Z hmyzu je zastúpená kobylka zelená, májka fialová, vidlochvost feniklový, pestroň vlkovcový, hrnčiarka šípová. Na skalnatých stráňach je bežná jašterica krátkohlavá. V poľných kultúrach žije bažant poľovný, jarabica poľná a prepelica poľná. Z cicavcov sa vyskytuje krt podzemný, králik divý, chrček poľný, zajac poľný a jež.

Flóra

Prirodzené porasty sú tvorené pôvodnými drevinami - hrab obyčajný, buk lesný, dub letný, jaseň mannový, breza bradavičnatá, topoľ čierny, smrek obyčajný, jedľa biela, smrekovec opadavý a borovica lesná.
Vo východnej časti katastrálneho územia sú dominantné solitéri dubov, bukov a lipy. Na vlhkých miestach lesného ekosystému sú bežne zastúpené tieto bylinné druhy: deväťsil biely, slezinovka striedavolistá, záružlie močiarné, žerušnica horká, sitina, nezábudka, túžobník brestový, škripina lesná, čerkáč peniažtekový, ľuľok sladkohorký, mäta dlholistá, iskerník plazivý a netykavka žliazkastá. V dubovo - hrabových lesoch je rozšírená konvalinka voňavá, kokorík mnohokvetý a tôňovka dvojlistá. Sezónne vyhľadávané sú plody rozšírenej brusnice čučoriedkovej. Na lúkách a pasienkoch sa vyskytuje iskerník prudký, kostrava lúčna, psiarka lúčna, reznačka laločnatá, psinček tenučký, skorocel kopijovitý, zádušník brečnatovitý, dúška, alchemilka, šalvia lúčna.
Z krovín je zastúpený hloh, ruža šípová, slivka trnková a zob vtáčí.