Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Komisie OZ

Podľa zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

• Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

• Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

• Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Eva Petrášová - predsedníčka finančnej komisie

 2. PhDr. Dominika Vincová - tajomník komisie

 3. PhDr. Zita Baníková

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ing. Mariana Pavlišinová 

 2. Ing. Ľudovít Petráš

 3. Ing. František Vindt

 4. Ing. Miriam Michalková

 5. Ing. Denisa Jurčinová

 6. Ing. Slavomir Štovčik

Komisia životného prostredia a projektového plánovania:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Branislav Petráš, PhD. - predseda komisie 

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Bc. Anna Benková

 2. Ing. Marek Jasaň

 3. Ing. arch. Mariana Šimková

 4. Ing. Ivana Fabianová

 5. Mgr. Ľuboš Juhár - tajomník komisie

 6. Ing. Štefan Hužvár

 7. Ing. Róbert Vinca

 8. Ján Spišák 

Komisia kultúry a športu:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Ján Spišák - predseda komisie

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ing. Martina Pástorová

 2. Oleg Brada 

 3. Mgr. Dajána Špegárová - tajomník komisie

 4. Martin Gumáň

 5. PhDr. Viktor Jasaň

 6. Karol Hiľovský

 7. Bc. Dávid Majcher

Komisia školstva a sociálnych vecí:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Zuzana Bradová - predseda komisie

 2. Mgr. Dominika Hiľovská

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. RNDr. Božena Mihóková 

 2. Ing. Mária Petrášová

 3. Eva Benková

 4. Mgr. Katarína Grácová - tajomník komisie

 5. Mgr. Valéria Bláhovská

 6. Mgr. Iveta Poracká

 7. Gabriela Hiľovská