Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Komisie OZ

Podľa zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

• Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

• Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

• Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia ekonomická:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Jaroslav Štovčik - predseda

 2. p. Martin Jasaň

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Ing. Lenka Grácová 

 2. Ing. Ľubomíra Holováčová

 3. Ing. Nataša Hruščová

 4. Ing. Miriam Michalková

 5. Ing. Mariana Pavlišinová

 6. Ing. Ľudovít Petráš

 7. p. Ladislava Šestáková

Komisia životného prostredia a projektového plánovania:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Iveta Ducsayová - predseda komisie 

 2. Ing. Branislav Hanko

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. p. Štefan Halčín

 2. Ing. Marek Jasaň

 3. p. Martin Sopko

 4. Ing. Stanislav Sopko

 5. p. Ján Spišák

 6. Ing. arch. Mariana Šimková

 7. Ing. Ondrej Vojta 

Komisia kultúry a športu:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Ing. Ladislav Kraus - predseda komisie

 2. Ing. Ján Spišák

 3. PhDr. Zita Baníková

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. p. Martin Gumaň

 2. Katarína Katušáková

 3. Ing. Zuzana Lukáčová

 4. Dana Sakáčová 

 5. Mgr. Dajána Špegárová

 6. Eva Timková

Komisia školstva a sociálnych vecí:

Členovia z radov poslancov OZ:

 1. Mgr. Ivana Sopková - predseda komisie

 2. Mgr. Zuzana Bradová

Členovia z radov občanov - odborníkov:

 1. Mgr. Katarína Grácová

 2. Mgr. Katarína Harčariková

 3. Mgre. Helena Hiľovská

 4. RNDr. Božena Mihóková 

 5. Ing. Mgr. Marcela Schmotzerová

 6. Mgr. Katarína Števanková

 7. Mgr. Zuzana Štochová