Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Kontakty

Obec Poproč

Adresa:
Obecný úrad Poproč
Školská 2
044 24 Poproč

IČO: 00324639

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Všeobecné informácie: info@poproc.sk
Podateľňa: podatelna@poproc.sk
Starosta: Ing. Iveta Komorová Hiľovská,  e-mail: starosta@poproc.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@poproc.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 055/4668 171
E-mailsekretariat@poproc.sk

Služobné kontkaty na zamestnancov obce:

Ing. Iveta Komorová Hiľovská starostka obce 0907 950 728
Ing. Svetlana Gajdová prednostka obecného úradu 0911 960 101
Jana Juríková

sekretariát

starostky obce

0915 912 724
Mgr. Lucia Molnárová

referentka

kancelárie prvého kontaktu

0905 793 063
Ladislava Šestáková

referentka 

matričného úradu

0905 562 010
Jana Baníková

referenka správy daní a poplatkov

a evidencia obyvateľstva

0905 030 135
Ing. Eva Berníková

zamestnanec

spoločného stavebného úradu

0911 219 020
Martin Sopko

vedúci

úseku obecných služieb

0905 030 136
Imrich Brada

zamestnanec

úseku obecných služieb

0915 912 723
Ingrid Spišáková

zamestnanec

úseku komunitného centra 

0917 450 552
Ing. Zuzana Lukáčová

vedúca

úseku miestneho kultúrneho strediska

0908 313 375

Oleg Brada

zamestnanec

obecnej knižnice

0904 970 888 

Marek Brada

správca

domu smútku a miestneho cintorína

0905 733 929

Mgr. Zuzana Štochová

sociálna pracovníčka 0908 256 420