Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Mural Global 1. Poproč

Predovšetkým musíme vysvetliť, čo to slovné spojenie vlastne znamená. V roku 1987 začal realizovať nemecký umelec Klaus Klinger projekt s názvom Farebná horúčka. Za týmto projektom sa skrývala tímová práca umelcov z jednotlivých kontinentov pri maľovaní veľkoplošných „obrazov“ na fasády domov, prípadne na oporné múry. V rámci týchto mimoriadne úspešných projektov boli v rôznych mestách sveta vymaľované stovky plôch. S jedným takýmto „obrazom“ sa môžu dovolenkári na Costa Brava v Katalánsku stretnúť pri ceste na prehliadku Barcelony. V roku 1992 sa tento projekt zameral na kooperáciu umelcov krajín z Latinskej Ameriky a Európy, aby v roku 1998 prerástol do celosvetového projektu Mural - Global, čím sa naplnili odporúčania Agendy 21, prijaté v roku 1992 v Rio de Janeiro o podpore umelcov pri ochrane a zlepšovaní životného prostredia.

Mural - Global predstavuje naplnenie kultúrno - spoločenských cieľov v rámci mestských a dedinských komunít. Znamená skrášlenie životného prostredia, vytváranie optimistických nálad a tým aj zvyšovanie ekologického povedomia všetkých občanov. Kolektívne umelecké dielo vychádza z galérií a výstavných siení, aby oslovilo všetkých bez rozdielu. Významný posun smerom k občanovi znamenalo zapojenie sa aj mimovládnych organizácií do tohto projektu. Účastníci Svetového summitu v roku 2002 v Johannesburgu vysoko hodnotili výsledky Mural - Global, pretože ako jedny z mála aktivít prijatých v Rio de Janeiro, priniesli konkrétne výsledky.
Významnou aktivistkou v šírení projektu Mural - Global v Nemecku, ale aj v iných krajinách Európy, je nemecká výtvarníčka Gisela Paul. V roku 1998 sa pani Paul zúčastnila umeleckého pobytu v Bardejove. Slovenskom aj Bardejovom bola nadšená. Tu vzniklo aj priateľstvo so slovenskou výtvarníčkou Helenou Lichou- Zábranskou. Tak sa stalo, že do dvoch projektov Mural - Global v Nemecku v rokoch 2002 (Dorsten) a 2003 (Frankfurt) bola aktívne zapojená aj výtvarníčka Lichá- Zábranská.Práve pani Lichá- Zábranská prišla s návrhom dať občanom Poproča lúč optimizmu prostredníctvom veľkoplošnej nástennej maľby. Tá mala skrášliť nie veľmi vzhľadnú bočnú stenu Kultúrneho domu v Poproči. Umeleckou vedúcou tohto projektu sa stala p. Helena Lichá- Zábranská a po organizačnej stránke všetko zabezpečoval jej manžel Ing. Ján Lichý, CSc. V medzinárodnom tíme výtvarníkov, ktorí maľbu tvorili dva týždne, boli nemecké výtvarníčky p. Gisela Paul a p. Karin Lamek- Schymetzko, slovenské výtvarníčky p. Helena Lichá. Zábranská, p. Ing. Jolana Palajová, p. Barbora Kožíková a domáce výtvarníčky sl. Jarmila Grandetti, Ing. Ľudmila Benková a jediným zástupcom mužského pokolenia v realizačnom tíme bol p. Helmut Bistika z neďalekého Medzeva.Maľba dostala historické označenie Mural - Global 1 /Poproč/. Jednotka v názve hovorí, že Poproč je prvým sídlom nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci východnej Európy (okrem Rumunska, kde sa takáto maľba už realizovala).

V šúčasnej dobe je už ale maľba prekrytá omietkou. V roku 2022 bola obec Poproč uspešným žiadateľom o  Nenávratný finančný príspevok  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu bolo Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči. V rámci daného projektu bola celá budova kultúrneho domu zateplená.