Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obecný úrad


Adresa: Školská 2, 044 24 Poproč

Tel. č.: 055/4668 171
E-mail: sekretariat@poproc.sk

Úradné hodiny Obecného úradu v Poproči

Kancelária prvého kontaktu:

Pondelok 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 15:00 hod.
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8:00 - 12:00 hod. 12:30 - 17:30 hod.
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8:00 - 12:00 hod.

*12:00 - 12:30 hod. - obedňajšia prestávka

Utorok, štvrtok – v tento deň vybavujú zamestnanci Vaše podania a záležitosti, preto Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie uvedených úradných hodín. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany obce.


Spoločný stavebný úrad:

Pondelok:                 8:00 - 12:00 hod.        12:30 - 15:00 hod.


Sociálny pracovník:

Streda:                      8:00 - 12:00 hod.        12:30 - 17:30 hod.Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,
  • je podateľnou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Prácu obecného úradu organizuje starosta avšak v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená aj funkcia prednostu obecného úradu. Ak bola táto funkcia zriadená, v takomto prípade obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Ďalšie dokumenty súvisiace s obecným úradom si môžete stiahnuť kliknutím na nasledujúce linky: