Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Prenájom nehnuteľnosti obce

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 88,66 m2, nachádzajúce sa  v budove  Cukrárne, nachádzajúcej sa na ulici Kostolnej, orientačné číslo 46, súpisné číslo 761, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Štefaneková Mária, Obchodná 50, Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom,  prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 42,50 m2, nachádzajúce sa  v budove  Obecných služieb Obce Poproč nachádzajúcej sa na ulici Oľšavskej, orientačné číslo 24, súpisné číslo 213, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • STALA s.r.o., Sadová 34, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom,  prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 30,74 m2, nachádzajúce sa v budove na ulici Kostolnej orientačné číslo 46, súpisné číslo 761,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Štovčiková Eva, Východná 29, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľkou za účelom prevádzkovania predajne kvetinárstva, papiernictva a drogérie,  prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 22,01 m2, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,  katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Vaňová Marta, Májová 307/1, 044 23  Jasov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľkou za účelom prevádzkovania kaderníckeho salónu,  prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 9,26 m2, nachádzajúce sa v budove Domu smútku na ulici Záhradnej, orientačné číslo 13 súpisné číslo 951, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Slavomír Juhár - ERTS, Slnečná 28, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom za účelom prevádzkovania predajne kvetín, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 79 m2, nachádzajúce sa  v budove  na ulici Kostolnej, orientačné číslo 30, súpisné číslo 743, katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Sklenková Jarmila, Školská 8, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľkou za účelom prevádzkovania predajne rozličného tovaru,  prenajímateľka požiadala o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľke neeviduje žiadne pohľadávky.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 78,24 m2, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,   katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • IT-CARE s.r.o., Rudník č. 195, pošta 044 23  Jasov

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom za účelom výkonu neštátnej zdravotníckej starostlivosti v odbore – všeobecné lekárstvo, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky. Taktiež má obec záujem o zachovanie zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pre dospelých občanov obce Poproč a okolitých obcí.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 15,58 m2, nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska na ulici Východnej, orientačné číslo 23, súpisné číslo 323,   katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • ADOS-ATIZ s.r.o., Západná 66, 044 24  Poproč

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • dlhodobé užívanie daných priestorov žiadateľom za účelom prevádzkovania agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, prenajímateľ požiadal o ďalšie predĺženie nájmu, voči obci si plní všetky finančné povinnosti riadne a včas, obec voči žiadateľovi neeviduje žiadne pohľadávky. Taktiež má obec záujem o zachovanie zabezpečovania tejto služby pre občanov obce Poproč a okolitých obcí.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč

Obec Poproč, okres Košice - okolie

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce

z dôvodu osobitného zreteľa

Obec Poproč zastúpená  starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, zverejňuje v zmysle § 9a) odst. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Poproč z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory, v celkovej výmere 88,10 m2, nachádzajúce sa na ulici Brezovej, orientačné číslo 20, súpisné číslo 969,   katastrálne územie Poproč,  zapísanej na LV č. 1190.

Prenajímateľ:

 • Greece MG s.r.o., Wuppertálska 17, Košice

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

 • v obci absentuje poskytovanie stravovacích služieb, prevádzka jediného reštauračného zariadenia bola v mesiaci november 2019 ukončená, zo strany občanov je dopyt po tejto službe a obec má záujem požiadavkám občanov vyhovieť, taktiež má obec záujem o efektívne využitie vyššie uvedeného majetku obce. Obec má  tiež  vedomosť, že žiadateľ poskytuje  dané služby na vysokej úrovni.

Zámer prenajať majetok obce je obec povinná v zmysle zákona zverejniť najmenej 15 dní pred schválením v obecnom zastupiteľstve na svojej úradnej tabuli a webovej stránke obce. Tento zámer musí byť zverejnený počas celej doby.

 • Doba zverejnenia:      vyvesené:        28.11.2019

zvesené:          12.12.2019

 • Spôsob zverejnenia: www.poproc.sk a Úradná tabuľa obce Poproč