Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Starosta obce

Ing. Iveta KOMOROVÁ HIĽOVSKÁ

Tel. č.: 055/466 81 71,  0907 950 728

E- mail: starosta@poproc.sk

Kompetencie starostu

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom obce.

Do pôsobnosti starostu patrí:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

  • vykonáva obecnú správu,

  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.