Obec Poproč rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vybavenie pohrebu

Ak dôjde k úmrtiu na území našej obce – príbuzný predloží na obecnom úrade listy o prehliadke mŕtveho, potvrdené od obhliadajúceho a ošetrujúceho lekára a tiež občiansky preukaz zomrelého. Na základe toho vystaví matrikárka úmrtný list a žiadosť o pohrebné. V prípade úmrtia mimo obce /napr. v nemocnici/ - úmrtný list a žiadosť o pohrebné vystaví matričný úrad podľa príslušnosti.
Pohrebné služby, t.j. prevoz zomrelého z miesta úmrtia zabezpečí Vami vybraná pohrebná služba a uloženie do chladiaceho zariadenia v Dome smútku zabezpečí pán Marek Brada, tel. kontakt: 0915 507 275.

V každom prípade je potrebné dostaviť sa na obecný úrad kvôli evidencii hrobového miesta a za účelom uhradenia poplatkov za služby na cintoríne.

Správa cintorína

Sadzobník_poplatkov_na_miestnom_cintoríne_platný_od_1.1.2012

Zoznam hrobových miest na ktoré doposiaľ neboli uzatvorené nájomné zmluvy

Prevádzový poriadok pre pohrebiská na území obec Poproč